აკადემიური კალენდარი ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის

გიზიარებთ 2023-2024 სასწავლო წლის აკადემიურ კალენდარს ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის:

მნიშვნელოვანი თარიღები საბაკალავრო პროგრამებისთვის:

შემოდგომის სემესტრი/პირველსემესტრელთა რეგისტრაცია:

 • ადმინისტრაციული რეგისტრაცია – 4-15 სექტემბერი
 • აკადემიური რეგისტრაცია 11-24 სექტემბერი;
 • სააუდიტორიო მეცადინეობები – 25 სექტემბერი – 14 იანვარი;
 • საგამოცდო პერიოდი – 22 იანვარი – 11 თებერვალი;

გაზაფხულის სემესტრი:

 • ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია – 12-18 თებერვალი;
 • სააუდიტორიო მეცადინეობები – 19 თებერვალი – 2 ივნისი;
 • საგამოცდო პერიოდი – 10 ივნისი – 30 ივნისი;

მნიშვნელოვანი თარიღები სამაგისტრო პროგრამებისთვის:

შემოდგომის სემესტრი

 • ადმინისტრაციული რეგისტრაცია – 2-4 ოქტომბერი
 • აკადემიური რეგისტრაცია – 3-9 ოქტომბერი;
 • სააუდიტორიო პროცესი – 10 ოქტომბერი – 28 იანვარი;
 • საგამოცდო პერიოდი – 30 იანვარი – 18 თებერვალი;

გაზაფხულის სემესტრი

 • ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია – 19 თებერვალი – 3 მარტი;
 • სააუდიტორიო პროცესი – 4 მარტი – 16 ივნისი;
 • საგამოცდო პერიოდი – 17 ივნისი – 7 ივლისი;

მნიშვნელოვანი თარიღები მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამისთვის (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის ინგლისური ენის მასწავლებელი):

შემოდგომის სემესტრი

 • ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია 2-9 ოქტომბერი;
 • სააუდიტორიო პროცესი – 10 ოქტომბერი – 28 იანვარი;
 • საგამოცდო პერიოდი – 30 იანვარი – 18 თებერვალი;

გაზაფხულის სემესტრი

 • ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია – 19 თებერვალი – 3 მარტი;
 • სააუდიტორიო პროცესი – 4 მარტი – 16 ივნისი;
 • საგამოცდო პერიოდი – 17 ივნისი – 7 ივლისი;

დამატებითი შეკითხვების შემთხვევაში დაგვიკავშირდით ნომერზე ან ფეისბუქ გვერდზე