ბრიტანულ სასწავლო უნივერსიტეტი საქართველოში“ – 2023-2024 სასწავლო წლისათვის მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის ინგლისური ენის მასწავლებელი) შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის შედეგები.

გიზიარებთ 2023-2024 სასწავლო წლისათვის მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიან პროგრამაზე გამოცდების შედეგებს, სადაც დაფიქსირდა 4 უმაღლესი შეფასება:

 

სტუდენტი #01 – 20 ქულა;

სტუდენტი #02 – 20 ქულა;

სტუდენტი #03 – 20 ქულა;

სტუდენტი #04 – 20 ქულა.