ბრძანება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცრის დანიშვნის შესახებ

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულის სახით:

რექტორის ბრძანება