მეისეის უნივერსიტეტის საზაფხულო სკოლის შესარჩევი კონკურსი