ფაკულტეტის საბჭოს არჩევნების შედეგები

აფილირებული აკადემიური პერსონალის ქვოტით ასარჩევი გამარჯვებული კანდიდატები:

  1. მიხეილ გურგენიძე;
  2. ნინო ტალიკაძე.

არააფილირებული აკადემიური პერსონალის ქვოტით ასარჩევი გამარჯვებული კანდიდატი:

  1. ნინო ლობჟანიძე.

სტუდენტური ქვოტით ასარჩევი გამარჯვებული კანდიდატები:

  1. სალომე ჯინჭარაძე;
  2. ნინო ყიფშიძე;
  3. ქეთევან გრძელიძე.

სამეცნიერო-კვლევითი გრანტების მართვის საკონკურსო კომისიაში ასარჩევი გამარჯვებული სტუდენტი კანდიდატი:

  1. თამარ ბოლღაშვილი.

 

  • სტუდენტური გრანტების მართვის საკონკურსო კომისიაში ასარჩევი გამარჯვებული სტუდენტი კანდიდატი:

 

  1. ლუკა მჭედლიძე.