2024-2025 აკადემიური წლის შემოდგომის სემესტრში „საერთაშორისო ბიზნეს სკოლა“-ში (უნგრეთი) გაცვლითი პროგრამით სწავლის 1 სემესტრით გაგრძელების მიზნით შესარჩევი კონკურსი გამოცხადდა