Ბრიტანული უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს პოლიტიკის მენეჯმენტის ინგლისურენოვან პროგრამაზე

ბრიტანული სასწავლო უნივერსიტეტი საქართველოში აცხადებს კონკურსს, პოლიტიკის მენეჯმენტის ინგლისურენოვან სამაგისტრო პროგრამაზე პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის და ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობების დასაკავებლად შემდეგ მიმართულებებზე:

 

პოლიტიკის მეცნიერებები

საარჩევნო პოლიტიკის, საკანონმდებლო პოლიტიკის, პოლიტიკური კვლევის, კრიზისის მართვის მიმართულებით:

პროფესორი (2 ვაკანტური ადგილი)

ასოცირებული პროფესორი (2 ვაკანტური ადგილი)

ასისტენტ-პროფესორი (2 ვაკანტური ადგილი)

 

კონკურსი ჩატარდება სამ ეტაპად:

I ეტაპი – წარმოდგენილი დოკუმენტების გადარჩევა 

II ეტაპი – გასაუბრება და საჩვენებელი ლექცია

III ეტაპი – კონკურსის შეჯამება.

საბუთები მიიღება 2023 წლის 25 დეკემბრიდან – 2023 წლის 29 დეკემბრის ჩათვლით.

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და სხვა დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილეთ დანართების სახით. 

 

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტს ელექტრონულ ფოსტაზე: hr@britishuni.edu.ge; Tel.: 577 34 65 91

 

გთხოვთ, საგნის დასახელების ველში მიუთითოთ შესაბამისი აკადემიური თანამდებობის და მიმართულების სახელწოდება.

2023.11.22 ბრძანება აკადემიური პერსონალის კონკურსის გამოცხადების შესახებ

დანართი-1-_საკონკურსო-განაცხადი ნოემბერი

დანართი 2 განცხადების ფორმა
დანართი 3 cv ქართულად
დანართი 4 cv ინგლისურად
დანართი 5 სილაბუსი ქართულად
დანართი 6 სილაბუსი ინგლისურად
დანართი 7 – თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ