ბრიტანულ უნივერსიტეტში ფაკულტეტის საბჭოს არჩევნები გამოცხადდა

– კანდიდატების რეგისტრაციის ვადაა 2023 წლის, 28-30 ნოემბერი, 18:00 საათი;
– კენჭისყრა: 2023 წლის, 1 დეკემბერი, 10:00 – 16:00;
– გარჩევნების შედეგების გამოცხადება, 2023 წლის 1 დეკემბერი, არაუგვიანეს 21:00 საათისა.
დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვმართეთ – info@britishuni.edu.ge