L

დაგეგმე მომავალი
ჩვენთან ერთად!

EA

D

E

R

ლიდე
რები

გლობალური მოაზროვნეები. ინვესტიცია ცოდნაში.

სიახლეები და ღონისძიებები

პროგრამები

დაგეგმე მომავალი ჩვენთან ერთად!

საბაკალავრო

ჩვენი საბაკალავრო პროგრამები ვალიდირებულია ბუკინგემის უნივერსიტეტის მიერ

სამაგისტრო

პროგრამის მიზანია, მისცეს სტუდენტებს მულტიდისციპლინარული ცოდნა ბრიტანეთის კვლევებში

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა

პროგრამა ამზადებს დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის მასწავლებლებს ინგლისური ენის სწავლებისთვის დიფერენცირებული სტრატეგიების გამოყენებით და მოსწავლეთა ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინებით.

ტრენინგები

გახსენით თქვენი სრული პოტენციალი ჩვენი ყველაზე ღირებული და აუცილებელი სასწავლო კურსებით. გააუმჯობესეთ თქვენი უნარები და ცოდნა და დარჩით წინ თქვენს კარიერაში.

პროგრამები

გლობალური მოაზროვნეები. ინვესტიცია ცოდნაში.

ტრენინგები

Unlock your full potential with our most valuable and essential training courses. Enhance your skills and knowledge, and stay ahead of the curve in your

60 ECTS

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, მოამზადოს დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის მასწავლებელი ინგლისური ენის სწავლებისთვის საჭირო საფუძვლიანი ცოდნითა და უნარებით

სამაგისტრო

პროგრამის მიზანია, მისცეს სტუდენტებს მულტიდისციპლინარული ცოდნა ბრიტანეთის კვლევებში

საბაკალავრო

ჩვენი საბაკალავრო პროგრამები ვალიდირებულია ბუკინგემის უნივერსიტეტის მიერ

ვაჟა-ფშაველას ფონდი

ცნობილი ქართველი მწერალი და პოეტი ვაჟა-ფშაველა ახალგაზრდობაში სანკტ-პეტერბურგში სამართლის ფაკულტეტზე სწავლობდა, თუმცა უსახსრობის გამო სწავლის გაგრძელება ვეღარ შეძლო და სამშობლოში დაბრუნდა. ადამიანმა, რომლის მთავარი ღირებულება ჰუმანიზმი იყო, არასაკმარისი ფინანსების გამო ვერ შეძლო უნივერსიტეტში სწავლის გაგრძელება. მართალია, ამ შემთხვევას მისთვის ხელი არ შეუშლია, რომ მსოფლიო მასშტაბის ფიგურა გამხდარიყო, მაგრამ მისი არცთუ ხანგრძლივი ცხოვრება ბევრი სირთულით იყო სავსე. ვაჟა-ფშაველა 53 წლის ასაკში გარდაიცვალა.

ამ ისტორიით შთაგონებულებმა გადავწყვიტეთ, დაგვეარსებინა ვაჟა-ფშაველას სახელობის ფონდი. ფონდის საშუალებით ჩვენს სტუდენტებს შესაძლებლობა ექნებათ, მიიღონ საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლება და საფუძველი ჩაუყარონ თავიანთ წარმატებულ მომავალს.

ბრიტანული უნივერსიტეტი საქართველოში

ჩვენი უნივერსიტეტის მისიაა, გავხდეთ თანამედროვე პლატფორმა მომავლის ლიდერების აღსაზრდელად და საზოგადოების ტრანსფორმაციაში წვლილის შესატანად. გვჯერა, რომ კაცობრიობას დღეს ჭირდება მომავალზე ორიენტირებული, ლიდერის თვისებების მქონე ახალი თაობა. ჩვენ ასევე გვწამს, რომ ეს მიზანი მხოლოდ საუკეთესო გამოცდილების გაზიარებით მიიღწევა.