“ბრიტანული სასწავლო უნივერსიტეტი საქართველოში”-ს მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის ინგლისური ენის მასწავლებელი) მისაღები გამოცდების საკითხები და შეფასების კრიტერიუმები

“ბრიტანული სასწავლო უნივერსიტეტი საქართველოში”-ს მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის ინგლისური ენის მასწავლებელი) მისაღები გამოცდის საკითხების, შერჩევის ეტაპებისა და შეფასების კრიტერიუმების სანახავად ეწვიეთ ბმულს: