აკადემიური კალენდარი

მნიშვნელოვანი თარიღები 2022 და 2023 წელი

2023-2024 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის.

შემოდგომის სემესტრითარიღი
სალექციო პერიოდი 25 სექტემბერი, 2023 - 14 იანვარი, 2024
  
საგამოცდო პერიოდი22 იანვარი, 2024 - 11 თებერვალი, 2024
გაზაფხულის სემესტრითარიღი
სალექციო პერიოდი  26 თებერვალი, 2024 - 8 ივნისი, 2024
საგამოცდო პერიოდი  17 ივნისი, 2023 - 7 ივლისი, 2024
რექტორის ბრძანება 01/63 

საჯარო პოლიტიკა და მმართველობა სამაგისტრო პროგრამა, ბრიტანეთის კვლევები სამაგისტრო პროგრამა

შემოდგომის სემესტრითარიღი
სალექციო პერიოდი 16 ოქტომბერი, 2023 - 3 თებერვალი, 2024 
საშობაო არდადეგები12 თებერვალი, 2024 - 2 მარტი, 2024
  
გაზაფხულის სემესტრითარიღი
სალექციო პერიოდი 11 მარტი, 2024 - 22 ივნისი, 2024 
საგამოცდო პერიოდი 1 ივლისი, 2024 - 20 ივლისი, 2024
რექტორის ბრძანება 01/63 

მასწავლებლის მომზადების საგანამანათლებლო პროგრამა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის ინგლისური ენის მასწავლებელი)

შემოდგომის სემესტრითარიღი
სალექციო პერიოდი 16 ოქტომბერი, 2023 - 3 თებერვალი, 2024 
საშობაო არდადეგები12 თებერვალი, 2024 - 2 მარტი, 2024
  
გაზაფხულის სემესტრითარიღი
სალექციო პერიოდი 11 მარტი, 2024 - 22 ივნისი, 2024
საგამოცდო პერიოდი 1 ივლისი, 2024 - 20 ივლისი, 2024
რექტორის ბრძანება 

ფორმა