ფიონა ფოქოქი - შეხვდა აკადემიურ პერსონალს

ჩვენი ერთ-ერთმა სტუმარმა - ფიონა ფოქოქმა, რომელიც ჩვენი მრჩეველთა საბჭოს წევრია, არაერთი შეხვედრა ჩაატარა სხვადასახვა აუდიტორიისთვის. ის შეხვდა ჩვენს აკადემიურ პერსონალს და ისაუბრა ხელოვნური ინტელექტის განვითარებაზე, გზებზე თუ როგორ გავლენას ახდენს აკადემიურ სამყაროზე და როგორ უპასუხეს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებმა ასეთ ტექნოლოგიურ განვითარებას.