მნიშვნელოვანი თარიღები და რეგულაციები

2023-24 fall semester mobility for English-language undergraduate and graduate programmes

 თარიღი
ელექტრონული წინასწარი რეგისტრაცია საქართველოში ბრიტანეთის სასწავლო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამებზე გადასვლის მსურველთათვის Until September 13, 2023
რეგისტრაცია სტუდენტთა მობილობის პორტალზეFrom August 21 to September 7, 2023 at 18:00
ბრიტანეთის სასწავლო უნივერსიტეტში რეგისტრაცია 
2023-24 fall semester mobility for English-language undergraduate and graduate programmes 
  

ფორმა