ბიბლიოთეკათშორისი სერვისი

ჩვენი ბიბლიოთეკა გთავაზობთ ბიბლიოთეკათაშორის სერვისს. მკითხველს შესაძლებლობა აქვს ბიბლიოთეკათშორისი სერვისით ისარგებლოს მას შემდეგ, რაც დაადგენს, რომ ჩვენს ბიბლიოთეკაში მისთვის სასურველი ლიტერატურა არ არის ხელმისაწვდომი.

  • ბიბლიოთეკათშორისი სერვისით სარგებლობისთვის მკითხველი ავსებს ბიბლიოთეკათშორისი სერვისით სარგებლობის ფორმასგთხოვთ, წიგნის ავტორი და სათაური ჩაწეროთ იმ ენაზე, რომელზეც გსურთ მისი წაკითხვა. 
  • მკითხველს უფლება აქვს ბიბლიოთეკათშორისი სერვისის ფარგლებში ერთდროულად შეუკვეთოს არაუმეტეს 3 წიგნი.
  • მკითხველი შეკვეთილი წიგნის ხელმისაწვდომობაზე ინფორმაციას და შესაბამის მასალას იღებს არაუმეტეს 4 სამუშაო დღის ვადაში.
  • მკითხველისთვის გამოწერილი ლიტერატურა ინახება ინფორმაციის მიღებიდან 2 დღის განმავლობაში.
  • ბიბლიოთეკის მკითხველს უფლება აქვს გამოწერილი ლიტერატურა გამოიყენოს მხოლოდ ადგილზე.

ბიბლიოთეკები, სადაც შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი ლიტერატურა: