პარტნიორები

ჩვენ კარგად ვაცნობიერებთ, პარტნიორობას განსაკუთრებული შესაძლებლობები მოაქვს სტუდენტებისთვის, რათა დასაქმების ბაზრისთვის საჭირო უმაღლესი განათლება, ცოდნა და უნარები შეიძინონ.

Founded in 2007, English Book Education combines Higher Education, Primary and Secondary School Education, Language teaching and learning, professional and vocational education, book distribution, educational management, teaching, qualifications and assessments, and teacher training and professional development all in one place. 

Our education and personal development package combines the resources and expertise from world leading publishers (Macmillan Education, Pearson Education, National Geographic Learning, Oxford University Press and Cambridge University Press) with a full understanding of the needs of the Georgian education system. We provide Education Institutions and the Ministry of Education and Science with a complete range of educational resources and solutions to meet their specific needs both now and with regards to any future developments within the field.

We feel that teachers and educational institutions need to know how to use various resources. Consequently, our approach is to supply teachers and educational institutions with complete support in the use of these materials by arranging teacher and professional development training sessions and ELT conferences, led by highly professional overseas teacher trainers. 

International cooperation

Local Organizations

Private Sector

Schools and Training Centers