პოლიტიკის მეცნიერების ფონდის პროგრამა

ამ კურსის მსურველებმა უნდა დაასრულონ 12 წლიანი სკოლა და მიაღწიონ IELTS ქულას 5.5.

 

ამ კურსის მსურველებმა უნდა დაასრულონ 12 წლიანი სკოლა და მიაღწიონ IELTS ქულას 5.5.

 

 • კურსდამთავრებულმა იცის მიკრო და მაკროეკონომიკის ძირითადი პრინციპები;
 • შეუძლია კრიტიკულად შეაფასოს საერთაშორისო პოლიტიკის პრობლემები;
 • იცის პოლიტიკური კომუნიკაციის ძირითადი სტრატეგიები;
 • წერილობითი და ზეპირი უნარების გამოყენებით შეიძლება განიხილონ პოლიტიკა და ეკონომიკასთან დაკავშირებული საკითხები
სემესტრი 

1

 

 1. ძირითადი აკადემიური უნარები 
 2. აკადემიური ინგლისური 
 3. მათემატიკის საფუძვლები 
 4. ეკონომიკა I (მიკროეკონომიკა) 
 5. საზოგადოება და კულტურა საქართველოში 

 

 

2

 1. აკადემიური ინგლისური I (5 ECTS) 
 2. ეკონომიკა II (მაკროეკონომიკა) (5ECTS) 
 3. ლოგიკა და კრიტიკული აზროვნება (5 ECTS) 
 4. საერთაშორისო გარემო (5 ECTS) 
 5. პოლიტიკური კომუნიკაციები (10 ECTS) 

 

პოლიტიკური მეცნიერების ფონდის პროგრამა ამზადებს საერთაშორისო სტუდენტებს უცხოური უნივერსიტეტების საბაკალავრო პროგრამებისთვის. პოლიტიკური მეცნიერების ფონდის პროგრამა არის ხიდი სასკოლო სწავლასა და უცხოურ უნივერსიტეტებში სწავლას შორის. პროგრამა საშუალებას გაძლევთ გაეცნოთ ზოგიერთ საგანს ხარისხის დონეზე.

აირჩიეთ პოლიტიკური მეცნიერების ფონდის პროგრამა, თუ დაასრულეთ 12 წლიანი სწავლა და მიაღწიეთ IELTS 5.5 ქულას

პროგრამის წარმატებით დასრულება საშუალებას მოგცემთ გაიაროთ ბაკალავრიატის ხარისხი უცხოურ უნივერსიტეტებში.