ბიზნესისა და მენეჯმენტის პროგრამის აკადემიური კონკურსის შედეგები

გაცნობებთ, რომ ბრიტანულ უნივერსიტეტში ,”ბიზნესისა და მენეჯმენტის” ინგლისურენოვან საბაკალავრო პროგრამაზე გამოცხადებული აკადემიური კონკურსის მესამე ეტაპი დასრულებულია.

კონკურსში გამარჯვებული კანდიდატების ნომრებია : 001/23 ; 002/23; 005/23; 006/23