ბრიტანული სასწავლო უნივერსიტეტი საქართველოში აცხადებს აკადემიურ კონკურსს, ბიზნესისა და მენეჯმენტის ინგლისურენოვან პროგრამაზე

ბრიტანული სასწავლო უნივერსიტეტი საქართველოში აცხადებს კონკურსს, ბიზნესისა და მენეჯმენტის ინგლისურენოვან საბაკალავრო პროგრამაზე პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის და ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობების დასაკავებლად შემდეგ მიმართულებებზე:

 

ბიზნესის ადმინისტრირება:

ბიზნესი, მარკეტინგი, მენეჯმენტი, ფინანსებისა და ბუღალტერიის მიმართულება

 

პროფესორი ( 1 ვაკანტური ადგილი )

ასოცირებული პროფესორი ( 2 ვაკანტური ადგილი )

ასისტენტ-პროფესორი ( 1 ვაკანტური ადგილი)

 

კონკურსი ჩატარდება სამ ეტაპად:

I ეტაპი – წარმოდგენილი დოკუმენტების გადარჩევა

II ეტაპი – გასაუბრება და საჩვენებელი ლექცია

III ეტაპი – კონკურსის შეჯამება.

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და სხვა დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილეთ დანართების სახით. 

 

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტს ელექტრონულ ფოსტაზე: hr@britishuni.edu.ge; Tel.: 577 34 65 91

 

გთხოვთ, საგნის დასახელების ველში მიუთითოთ შესაბამისი აკადემიური თანამდებობის და მიმართულების სახელწოდება.


ბრძანება
დანართი 1 საკონკურსო განაცხადი

დანართი 2 განცხადების ფორმა

დანართი 3 რეზიუმე 

დანართი 4 CV

დანართი 5 სილაბუსი 

დანართი 6 Syllabus

დანართი 7 პერსონალური მონაცემების თანხმობა